<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
       Cu??c ?iê?u tra dan y? trên toa?n ca?u cho tha?y chi? co? 6,31% ng???i ????c ho?i cho r??ng My? se? tiê?p tu?c chi ph??i thê? gi??i
        M?i nh?t:2022-08-11 17:33:15   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Cu??c ?iê?u tra dan y? toa?n ca?u v??i chu? ?ê? “Trung Qu??c trong th??i ?a?i m??i” do C? quan tham va?n cu?a ?a?i CGTN thu??c ?a?i Pha?t thanh – Truyê?n hi?nh Trung ??ng Trung Qu??c va? Viê?n nghiên c??u Qua?n ly? nha? n???c va? Sinh tha?i d? lua?n ?a?i ho?c Nhan dan Trung Qu??c ph??i h??p t?? ch??c cho tha?y, chi? co? 6,31% ng???i ????c ho?i cho r??ng My? se? tiê?p tu?c chi ph??i thê? gi??i.

       Cu??c ?iê?u tra dan y? na?y ????c tiê?n ha?nh ta?i 22 n???c cu?a 5 chau lu?c, che phu? ca?c n???c pha?t triê?n nh? My?, Anh, Pha?p, ???c, Ca-na-?a, Nha?t Ba?n, Ha?n Qu??c, v,v, va? ca?c n???c ?ang pha?t triê?n nh? Bra-xin, A?c-hen-ti-na, Tha?i Lan, ??n ???, Ai Ca?p, Kê-ni-a, Nam Phi, v,v,. Trong cu??c ?iê?u tra, ?a s?? ng???i ????c ho?i kh??ng ?i?nh cao ???i v??i viê?c qua?n ly? ?a?t n???c va? gia? tri? quan ????c ?ê? x???ng trong giao l?u qu??c tê? cu?a Trung Qu??c.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>