<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
       B?? tr???ng Ngoa?i giao Trung Qu??c V??ng Nghi? ??a ra “3 ca?nh gia?c” ???i v??i ???ng tha?i m??i ?? eo biê?n ?a?i Loan
        M?i nh?t:2022-08-11 17:34:07   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       M??i ?ay, trong cu?c tiê?p xu?c v??i Ngoa?i tr???ng ca?c n???c M?ng C??, Ha?n Qu??c va? Nê-pan, U?y viên Qu??c vu?, B?? tr???ng Ngoa?i giao Trung Qu??c V??ng Nghi? ?a? tri?nh ba?y la?p tr???ng cu?a Trung Qu??c tr???c ???ng tha?i m??i ?? eo biê?n ?a?i Loan, nha?n ma?nh ca?n pha?i ca?nh gia?c 3 ???ng tha?i nguy hiê?m.

       M??t la? ca?nh gia?c My? kh?ng cam tam tha?t ba?i, t?ng c???ng b?? tri? quan s?? trong khu v??c, da?n ?ê?n ti?nh hi?nh tiê?p tu?c leo thang.

       Hai la? ca?nh gia?c thê? l??c ?o?i “?a?i Loan ???c la?p” ?a?nh gia? sai ti?nh hi?nh, ra?o riê?t cau kê?t bên trong va? bên ngoa?i, ngày càng ?i xa h?n trên con ???ng chia r? ??t n??c va? dan t?c.

       Ba la? ca?nh gia?c m??t s?? chi?nh kha?ch ba?t cha?p ?u?ng sai, m?u ca?u l??i i?ch chi?nh tri? cu?a riêng mi?nh. Vi?c này se?  phá ho?i nghiêm tro?ng nê?n ta?ng chi?nh tri? trong quan h? v??i Trung Qu??c, và tác ??ng nghiêm tr?ng ??n Hi?n ch??ng Liên H?p Qu?c và h? th?ng qu?c t? ha?u Thê? Chi?n th? hai.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>