<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Xu?t kh?u c?ng nghi?p c? khí Trung Qu?c n?a ??u n?m nay t?ng tr??ng hai con s?
        M?i nh?t:2022-08-11 17:39:01   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       H?i liên hi?p c?ng nghi?p c? khí Trung Qu?c m?i ?ay c?ng b? s? li?u cho th?y, giá tr? gia t?ng ngành c?ng nghi?p c? khí Trung Qu?c n?a ??u n?m nay t?ng 0,7% so v?i cùng k?. Trên ph??ng di?n xu?t kh?u ngo?i th??ng, n?a ??u n?m nay, t?ng kim ng?ch xu?t kh?u c?ng nghi?p c? khí Trung Qu?c ??t 344,12 t? USD, t?ng 10,41% so v?i cùng k?, th?c hi?n t?ng tr??ng hai con s?.

       Xét t? s?n ph?m c? th?, các s?n ph?m nh? ? t?, ma?y mo?c c?ng trình, v.v., có th? hi?n n?i b?t, xu?t kh?u ? t? nguyên chi?c v??t 1,2 tri?u chi?c, t?ng 41,4% so v?i cùng k?; xu?t kh?u máy xúc v??t 75 nghìn chi?c, xu?t kh?u máy xúc l?t g?n 40 nghìn chi?c, l?n l??t t?ng 60% và 11,4% so v?i cùng k?.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>