<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
       Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?ê?n B?ng-c??c Tha?i Lan tham d?? H??i nghi? Ca?p cao APEC la?n th?? 29 va? th?m chính th?c Tha?i Lan
        M?i nh?t:2022-11-17 17:47:04   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

       \

       Chiê?u 17/11, gi?? ?i?a ph??ng, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?a?p chuyên c? ?ê?n B?ng-c??c, Tha?i Lan.

       Nha?n l??i m??i cu?a Thu? t???ng Tha?i Lan Pray-u?t, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh se? tham d?? H??i nghi? Ca?p cao APEC la?n th?? 29 diê?n ra ta?i B?ng-c??c, Tha?i Lan va? th?m chính th?c Tha?i Lan t?? nga?y 17-19/11.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>