<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Trung Qu??c se? hoa?n tha?nh nghiên c??u chê? ta?o tên l??a co? ng???i la?i thê? hê? m??i co? thê? ??a ng???i lên m??t tr?ng tr???c n?m 2030
        M?i nh?t:2022-11-23 18:48:24   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       \

       Pho?ng viên CRI t?? H??i nghi? Ha?ng kh?ng vu? tru? Trung Qu??c n?m 2022 ?ang diê?n ra ta?i thành ph? Ha?i Kha?u, t?nh H?i Nam ????c biê?t, Trung Qu??c se? hoa?n tha?nh nghiên c??u chê? ta?o tên l??a co? ng???i la?i thê? hê? m??i co? thê? ??a ng???i lên m??t tr?ng tr???c n?m 2030, viê?c nghiên c??u chê? ta?o tên l??a ?a?y ha?ng n??ng cu?ng ?a? thu ????c tha?nh qua? mang ti?nh giai ?oa?n.

       Viê?n si? Viê?n C?ng nghê?, c?? va?n t??ng c?ng tri?nh s? tên l??a ?a?y Tr???ng Chinh T?p ?oàn Khoa h?c C?ng ngh? Hàng kh?ng V? tr? Trung Qu?c (CASC) Long La?c Ha?o nga?y 22/11 cho biê?t, ????ng ki?nh than tên l??a co? ng???i la?i thê? hê? m??i t??ng ???ng v??i tên l??a ?a?y Tr???ng Chinh 5, se? ?a?p ??ng nhu ca?u nhiê?m vu? ??a phi ha?nh gia lên m??t tr?ng cu?a Trung Qu??c.

       ?ng cho biê?t, tên l??a ?a?y ha?ng n??ng Trung Qu??c cu?ng ?ang trong nghiên c??u chê? ta?o, ????ng ki?nh than tên l??a ?a?t 10,6 me?t, cao khoa?ng 110 me?t, kha? n?ng va?n ta?i trên quy? ?a?o tha?p co? thê? ?a?t khoa?ng 150 ta?n tr?? lên, ?ay se? la? tên l??a co? s??c ?a?y ma?nh nha?t trong t??ng lai.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>